Home arrow Przestępstwa komputerowe arrow Przestępczość komputerowa

Przestępczość komputerowa

Przestępczość komputerowa obejmuje wszelkie zachowania przestępne związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także w sam komputer.  

Przestępczość komputerowa pojawiła się wraz z rozwojem komputeryzacji i od tej pory towarzyszy mu nieustannie. Funkcjonuje bardzo dużo definicji przestępczości komputerowej. W szerokim rozumieniu przestępczość komputerowa obejmuje wszelkie zachowania przestępne związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także w sam komputer. Należy tu zaznaczyć, iż będą to zarówno czyny popełniane przy użyciu elektronicznych systemów przetwarzania danych (komputer jako narzędzie do popełnienia przestępstwa), jak i skierowane przeciwko takiemu systemowi (K. Jakubski, arrowPrzestępczość komputerowa - zarys problematyki, Prokuratura i prawo, nr 12/96, s. 34).

Za  przestępstwa komputerowe uważane są :

 • Oszustwa związane z wykorzystaniem komputera
 • Fałszerstwa komputerowe
 • Zniszczenie danych lub programów komputerowych
 • Sabotaż komputerowy
 • Wejście do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną,
 • Podsłuch komputerowy
 • Bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie programów komputerowych prawnie chronionych,
 • Bezprawne kopiowanie topografii półprzewodników,
 • Modyfikacja danych lub programów komputerowych,
 • Szpiegostwo komputerowe,
 • Używanie komputera bez zezwolenia,
 • Używanie prawnie chronionego programu komputerowego bez upoważnienia
  (A. Adamski: Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji)

Bibliografia 
arrowBogaty wybór polskiej bibliografii informatyki prawniczej i prawa nowoczesnych technologii opublikował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 
A+C ma golda!

Firma A plus C, wiodący dostawca systemów do audytu informatycznego i zarządzania zasobami IT, po spełnieniu wysokich wymagań i uzyskaniu wymaganych kompetencji została wyróżniona przez Microsoft tytułem Microsoft Gold Certified Partner.

 
uplook – profesjonalny
program do audytu
oprogramowania
i inwentaryzacji
sprzętu komputerowego


Jak kupić uplook’a?


uplook – nowa broń
policji w walce z piractwem
komputerowym